Системи за диспечерско управление и контрол на транспортните средства

Системи за диспечерско управление и контрол на транспортните средства, полезна информация от нашите експерти и съвети за използване на пътна помощ при необходимост по време на пътуване.

Системи за диспечерско управление и контрол на транспортните средства

В последните години в света получават широко разпространение системите за диспечерско управление и контрол на транспортните средства. Те са предназначени за оперативен контрол и управление на транспортните средства на предприятия и фирми, а също така да решават въпроси на безопасността при превозване на ценности, опасни товари и пътници. При това видът на транспортните средства е без значение. Системата функционира еднакво надеждно при самолети, кораби и автомобили. Наред с безопасностните задачи, внедряването на диспечерски системи намалява загубите от ненужни престои на превозните средства, позволява да се подходи по-организирано към провеждането на плановите ремонти и техническото обслужване в зависимост от реалния пробег, увеличава дисциплинираността и отговорността на персонала към крайния резултат, осигурява по-обективна оценка за трудовото участие на всеки от сътрудниците.

Възможността за създаване на системи с това предназначение се създаде с бурното развитие на геоинформационните технологии, компютърната техника, мобилните комуникации и системите за глобална навигация – основно GPS.

       Диспечерската система функционира по следния начин.

На транспортното средство се установява бордови комплект. С помощта на който се определят текущите координати, скоростта, курса. А чрез различни датчици се събира информация за състоянието но возилото. Всичко това се обработва и се предава в диспечерския център ДЦ. ДЦ представлява програмно-апаратен комплекс. Предназначен да осъществява контрол, управление и анализ. Приеманата информация се подрежда в базата данни и се изобразява на електронна карта на местността. По такъв начин диспечерът може визуално да контролира местонахождението на подчинените транспортни средства. Както и тяхното техническо състояние (по информацията от датчиците). Базата данни се използва за анализи, прогнози и генериране на необходимите документи.

Системите за диспечерско управление и контрол се различават:

  • по методите за определяне на координатите;
  • по начините за обмен на информация между ДЦ;
  • обектите за управление и контрол;
  • по алгоритъма за функциониране на ДЦ;
  • по други параметри.

Определяща е класификацията по зоната на действие, т.е. по максималното разстояние между ДЦ и обектите. По този признак диспечерските системи може условно да се разделят на системи с глобално покритие („далечни системи“) и системи с локално покритие („близки системи“).

Още полезна и интересна информация може да намерите в нашата категория ПОЛЕЗНО