Отстраняване на строителните отпадъци

Отстраняване на строителните отпадъци се извършва редовно или по желание на клиента.

Ако клиентът трябва постоянно да изхвърля големи количества отпадъци, ще бъде изгодно да подпише дългосрочен договор и по този начин да не плаща прекалено много за всяко напускане на оборудването. Отпадъци с различни класове на опасност се образуват на всяка строителна площадка. Най-безвредни са 5 клас. Най-опасните – клас 1 – такива отпадъци не се разлагат, замърсявайки околната среда.

Отстраняване на строителните отпадъци. Отпадъците от 1 и 2 клас се препоръчва да не се изхвърлят в депото, а да се изхвърлят. Такива отпадъци се транспортират в специални контейнери до преработвателно предприятие или до място за обезвреждане. Класовете на опасност 4 и 5 могат да бъдат прехвърлени в редовно депо.

Контейнери под наем – ЕТ Мартела Гр. София, жк. Дружба 1, бл. 44, вх. А, ап. 2. Можете да поръчате Вашия контейнер под наем при нас. Телефон за поръчка: 0897/897 266.

За правилното изхвърляне отпадъците трябва да бъдат сортирани. За тази цел се монтират номерирани и етикетирани резервоари, оборудвани с капаци.

Контейнерът за строителни отпадъци трябва да бъде изработен от метал. Отстрани се посочва информация за вида отпадъци. Отпадъци с висок клас на опасност не могат да се съхраняват на строителни обекти.

Дървесината, съдържаща импрегнация, боклук, съдържащ азбест, и опасни отпадъци се подреждат отделно. За пунктовете за събиране на отпадъци отделно се събират чиста или обработена дървесина, фрагменти от счупени тухли, картонени опаковки, парчета бетон, метални предмети, общи отпадъци.

Строителните отпадъци и контейнерите за тях са отделна позиция в този списък.

Той се формира не само на обекти, където се строят многоетажни жилищни или индустриални сгради, но и по време на ремонта на апартаменти и офиси. Невъзможно е да се изхвърлят такива отпадъци заедно с обикновените битови отпадъци, поради което те трябва да се съхраняват отделно.

Кофите за отпадъци са различни по вид, обем, предназначение и материал, от който са направени. Производителите на контейнери или компаниите за обезвреждане на отпадъци предлагат контейнери под наем. Те могат да бъдат закупени и като собственост. На строителната площадка могат да се монтират резервоари с обем 8, 20, 27 или 30 кубически метра.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *