Дистанционно отчитане на водомерите

Защо да използваме дистанционно отчитане на показанията на водомерите

Дистанционно отчитане на водомерите

Показания на водомерите: алгоритъм за отчитане и предаването им на регулаторните органи

Водомерите с радиомодем са инсталирани по същия начин като конвенционалните и не изискват допълнителна конфигурация. Веднага след инсталацията, глюкомерът започва да работи, събира показания и веднъж на ден предава на сървъра статистика за почасовата консумация, която може да се види по всяко време на уебсайта или чрез изпращане на заявка от мобилно устройство. Достъпът до личния акаунт се издава от служител на компанията заедно с пълен набор от документи за гишето и подробни инструкции. Всеки, който се интересува от автоматизиране на месечната рутина, ще може да оцени предимствата на дистанционното събиране на показания, а за някои, благодарение на ритъма на живот, безжичните технологии са единственото възможно решение за своевременно отчитане.

 

Дистанционно отчитане на водомерите

Водомери за дистанционно четене

Нашите решения не изискват специализиран софтуер, всички данни, натрупани от измервателния уред, са достъпни чрез Интернет или компютърна мрежа Ethernet. Схема за отчитане от електромери на базата на MSI-6E. MSI-6E е отлично решение за всички измервателни уреди за газ и вода, както и за едномерни електромери. Схема за отчитане от електромер Меркурий, базиран на Teleport-M Устройството Teleport-M също е цялостна система за отчитане, но вече изключително от широко разпространения измервателен уред Mercury. Имайте предвид, че по искане на клиента сме готови да помислете за други модели метри. И така, Teleport-M чрез RS интерфейса се свързва с измервателния уред Mercury и чрез своя WEB интерфейс показва на потребителя всички данни,които Mercury събира.

Автоматично вземане на показания от водомери с помощта на Интернет

Домашен водомер многоструен водомер AMR. Този продукт съчетава модерни технологии в много области като механика, оптика, електроника и софтуер и е интегриран в най-икономичния водомер в света с автоматично отчитане на брояча от близко разстояние. Служителите на ВиК фирмата могат да се утвърдят без обучение.

Водомерите с дистанционно отчитане са модерен тип измервателни уреди. Разликата със стандартните счетоводни методи е, че данните се предават дистанционно от технологиите, което премахва необходимостта от проверка по стандартен начин.